Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO Sluiskil is een afdeling onder de vlag van KBO Zeeland; KBO Zeeland is aangesloten bij de Unie KBO. Unie KBO en PCOB werken samen als KBO-PCOB. KBO-PCOB is met meer dan 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van het
land. De organisatie is in 2017 ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen Unie KBO en PCOB en telt meer dan 700 plaatselijke afdelingen. KBO en PCOB maken zich sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Dat doen ze zowel op landelijk als provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit zes thema’s: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.
KBO-PCOB is ook in Zeeuws Vlaanderen met een groot aantal afdelingen actief. Al deze afdelingen zetten zich in voor belangenbehartiging en onderhouden daartoe regelmatig contact met maatschappelijke organisaties zoals
welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en woningcorporaties.
Met hulp van duizenden vrijwilligers zet KBO-PCOB zich ook elke dag in voor senioren in Nederland met ouderenadvies, juristentelefoon, internetveiligheid en pensioenadvies. KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen, waarin mensen naar elkaar omzien en waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt KBO-PCOB zich sterk voor, ook in Zeeuws Vlaanderen.

Vindt u het belangrijk dat ook uw belangen op een krachtige en inspirerende wijze behartigd worden, nu en in de toekomst? Meldt u dan aan als lid.  Voor €22,- per jaar draagt u bij aan een sterke en vitale seniorenorganisatie; voor het bedrag hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap levert voordeeltjes op en er worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd ter ontspanning en gezelligheid en ook middagen met een Educatief karakter. Tevens wordt 10 keer per jaar het KBO-PCOB Magazine bij u bezorgd; vol met tips en relevante info.